Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa, przez sklep internetowy www.bagazniki.lublin.pl (zwany dalej Witryną).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Witryny, jest PHU KRISKO Krzysztof Kowal z siedzibą w: 21-008 Tomaszowice, Dąbrowica 168C, NIP: 7121524415, REGON: 432313859, adres e-mail krisko@krisko.lublin.pl , tel/fax: (+48) 81 525 16 39, tel: (+48) 502 249 841 (zwany dalej Administratorem).

Jako Administrator, dokładamy wszelkich starań, zabezpieczając dane, wykorzystując niezbędne środki techniczne i organizacyjne, przed ich przypadkową lub umyślną utratą, zniszczeniem, zmianą, nieuprawnionym wykorzystaniem, dostępem, lub ujawnieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


DANE ZBIERANE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY W SPOSÓB AUTOMATYCZNY, PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY:

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (pol. ciasteczek), podczas korzystania z witryny.

Co to są ciasteczka (cookies)?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie etc. podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer

Witryna wykorzystuje:

1. Ciasteczka (cookies) tymczasowe - pozostają na urządzeniu użytkownika, do momentu wylogowania ze strony internetowej, lu wyłączenia przeglądarki internetowej
2. ciasteczka (cookies) trwałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas  w (parametrach plików cookies), albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
3.
Ciasteczka wykorzystywane przez zintegrowane przez sklep serwisy, najczęściej np. Google Analytics, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności

Do czego używamy ciasteczek?
Administrator używa ciasteczek (cookies) aby strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, np. poprzez zapamiętanie podanych wcześniej informacji aby użytkownik nie musiał ich podawać ponownie. Stosowane są również ciasteczka (cookies) pozwalające na dostosowanie do preferencji użytkownika treści prezentowanych w internecie (np. reklamy).

W każdej chwili użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies (ciasteczek) lub usunąć stałe pliki cookies wykorzystując odpowiednie opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów radzimy skorzystać z "pomocy" przeglądarki.


DANE OSOBOWE ZBIERANE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY PODCZAS REJESTRACJI I DOKONYWANIA ZAKUPÓW:

  Administrator będzie zbierał od Państwa następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny, oraz innych form komunikacji, podczas dokonywania zakupów i procesu rejestracji na witrynie:

- Nazwisko i imię
- Adres zameldowania
- Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania
- Adres poczty elektronicznej
- Numer telefonu do kontaktu
- Numer telefonu do kontaktu z kurierem, jeżeli jest inny niż nr telefonu do kontaktu

W przypadku dokonywania zakupów przez podmioty gospodarcze, dodatkowo będą zbierane dane:

- Nazwa firmy
- Adres firmy
- NIP firmy

Podane powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania zakupu w ramach Witryny.
Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w następujących celach:
- prawidłowa realizacja zawartej umowy
- telefoniczny, lub mailowy kontakt z osobą wypełniającą formularz kontaktowy w Witrynie.

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określone powyżej, będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody.

Administrator oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadcza, że stosuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem czy utratą.

Podjęte przez Administratora środki mogą okazać się niewystarczające w przypadku gdy użytkownik nie zachowa określonych zasad bezpieczeństwa: nie zachowa w tajemnicy lub nie zabezpieczy loginu i hasła do Witryny. Dane te powinny być poufne i nie powinny być udostępniane osobom trzecim

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI:

W każdym czasie użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych oraz kontaktu z Administrator w celu realizacji swoich praw. W tym celu należy korzystać ze swojego konta (dotyczy osób które dokonały rejestracji na witrynie), lub z adresu e-mail krisko@krisko.lublin.pl, numer telefonu: 81 525 16 39.
Jeśli Użytkownik zapomniał swoje hasło, lub nie może się zalogować, prosimy o kontakt z Administratorem telefonicznie, lub na adres e-mail.


Przysługuje Państwu prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, w każdym czasie, oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia z bazy danych.
  • informacji, które dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu
  • przenoszenia danych osobowych do innego administratora
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
  • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Administrator może odmówić cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli będzie w stanie wykazać, ze w stosunku do Użytkownika istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH:

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

     1. Dla celów przeprowadzenia postępowania o zawarcie umowy
     2. Dla celów i przez okres wykonywania zawartej umowy, oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub innego tytułu
     3. Dla obowiązku spełnienia przepisów o archiwizacji, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zakończenia postępowania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe mogą zostać ujawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy, w szczególności: windykacyjne, prawnicze, informatyczne, transportowe, pocztowe, dostarczające przesyłki kurierskie.


ŚRODKI TECHNICZNE:

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń Witryny w celu ochrony Państwa danych osobowych, w szczególności stosujemy certyfikat SSL, zabezpieczenie serwera przez firewall, programy antywirusowe, oraz inne oprogramowania służące do zwiększania bezpieczeństwa.
Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, jeśli wybiorą Państwo taką opcję, będą wykonywane za pośrednictwem bezpiecznych szyfrowanych połączeń.

Ważne jest też, aby Państwo też pamiętali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: Nie udostępniać loginu i hasła do witryny osobom trzecim. Wylogować się po zakończeniu korzystania z witryny.


INNE STRONY INTERNETOWE:

W ramach Witryny mogą się pojawiać okresowo linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Witrynę. Administrator zachęca do zapoznania się z regulaminem i politykami prywatności stosowanymi indywidualnie dla każdej ze stron. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


Jeśli mają Państwo pytania, bądź zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności, proszę o kontakt pod adresem: krisko@krisko.lublin.pl

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia25.05.2018r.


 

up
Go to comparator
Go to comparator
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl